ทำคลิป TikTok ให้ปัง ฉบับจับมือทำ

ทำคลิป TikTok ให้ปัง ฉบับจับมือทำ

10 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 19 พฤษภาคม 2022
13:00-16:00
5,000
รายละเอียดงานสัมมนา
CP Future Campus ขอเชิญเพื่อนพนักงานเครือซีพี เข้าร่วมเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “ทำคลิป TikTok ให้ปัง ฉบับจับมือทำ”
โดย 
ครูโซอี้ Digital Shortcut รูปแบบ Online

วันนี้สำหรับ Early Bird 5,000 บาท

รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 | 09:00 - 16:00 น. 
(พิเศษ! เรียน + Workshop สด ทั้ง 2 Part)
รุ่นที่ 2 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 | 13:00 - 16:00 น.
รุ่นที่ 3 : วันที่ 31 มีนาคม 2022 | 13:00 - 16:00 น.
รุ่นที่ 4 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 | 13:00 - 16:00 น.
(รุ่น 2 - 4 : Part 1 เรียนแบบ On demand ผ่าน VDO / Part 2 - Workshop สด)

ในรูปแบบ Online ผ่านทาง True VROOM


2. ทีมงานจะติดต่อท่าน เพื่อชำระเงิน และยืนยันที่นั่งตามลำดับการชำระเงินค่าลงทะเบียน
3. เข้าร่วมกลุ่มและรับข้อมูลประกอบการเรียนการสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล:  support@cpfuturecampus.com