FAQ

Frequently Asked Questions

การเข้าสู่ระบบ (Sign Up)

อยากเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ต้องทำอย่างไร

คลิกที่หลักสูตรที่คุณสนใจ คลิก 'สมัครเรียน' สำหรับหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเว็บไซต์จะนำท่านไปยังหน้าชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถคลิก 'เริ่มเรียน' ได้เลยทันที สำหรับหลักสูตรฟรี ท่านสามารถคลิก 'เริ่มเรียน' ได้เลยทันที

คลิกที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ"

โปรดแจ้งทีมงานที่ https://forms.gle/gk4ix4Wu8Nhdh6cj6

ตรวจสอบในกล่องข้อความอีเมลของท่านอีกครั้ง โดย Verification Email อาจอยู่ที่กล่อง Spam, Junk หรือ Bin หากยังไม่พบ โปรดแจ้งทีมงานที่ https://forms.gle/gk4ix4Wu8Nhdh6cj6