สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • Social Commerce คืออะไร และสามารถเริ่มต้นอย่างไร
  • วิธีการทำ Social Commerce 
  • เทคนิคการเขียนแคปชั่นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบนโซเชียลมีเดีย
  • กรณีศึกษาการทำ Social Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะพัฒนาทักษะด้านการตลาดดิจิทัล
  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ช่องทางออนไลน์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Social Commerce ได้  
  • ผู้เรียนสามารถทำ Content เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบนโซเชียลมีเดียได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

6 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 16 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: What Is Social Commerce?

06:13

Module 2: When to Do Social Commerce?

13:07

Module 3: Where to do Social Commerce and Why Should We Do It?

11:40

Module 4: How to Do and Succeed with Social Commerce?

40:00

Post-Test Social Commerce

05:00

วิทยากร

คุณณิชารีย์ ชิณะวงศ์
คุณณิชารีย์ ชิณะวงศ์

Associate Director - e-Commerce True Corporation

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

12 มิถุนายน 2023 07:13