สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Marketing และ Branding
  • การสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์
  • การทำการสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์
  • เทคนิคที่ทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ
  • ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่
  • ผู้เรียนสามารถวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

5 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 17 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: Marketing Vs Branding: Success Factors to Build Brand

46:59

Module 2: Brand Personality

37:52

Module 3: Brand Communication on Online Platform

47:30

Post-Test Branding in the Digital Age

05:00

วิทยากร

ศ.กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
ศ.กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

อาจารย์ประจำภาควิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

20 มิถุนายน 2023 10:55