สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ความสำคัญ บทบาท และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
  • บุคลิกและประเภทของของบรรจุภัณฑ์ 
  • แนวคิดและกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (BOFER)
  • กรณีศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
  • ผู้ที่สนใจกำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจและต้องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่าคู่แข่งขันและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นได้
  • ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

6 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 10 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: บทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

44:00

Module 2: แนวคิดและกลยุทธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

11:09

Module 3: ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจ

31:24

Module 4: บรรจุภัณฑ์กับการสร้างแบรนด์

38:20

Post-Test Designing Digital Package for Digital Display

05:00

วิทยากร

คุณภูสิษฐ์ จาตุรงคกูล
คุณภูสิษฐ์ จาตุรงคกูล

ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

12 มิถุนายน 2023 07:13