สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งมาตรฐานภาคบังคับและมาตรฐานภาคสมัครใจ
  • การทำการโฆษณาและการแสดงฉลากให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  • กรณีศึกษาธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Modern Trade 

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียน อย. 
  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะเปิดตลาดใหม่ในช่องทาง Modern Trade

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนจะเข้าใจข้อบังคับของมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน และสามารถเตรียมความพร้อมของธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

5 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 13 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

40:27

Module 2: มาตรฐานมอก.และอื่น ๆ

17:30

Module 3: การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่โมเดิร์นเทรด

10:12

Post-Test Product Quality Standard

05:00

วิทยากร

คุณกิ่งกาญจน์ ทองตัน
คุณกิ่งกาญจน์ ทองตัน

Category Technical Manager, Lotus's

คุณลัดดา เงินประเสริฐ
คุณลัดดา เงินประเสริฐ

Regulatory Policy Manager - Import/Export/New Law, Lotus's

คุณชนภัส สุตะวงค์
คุณชนภัส สุตะวงค์

Category Technical Manager, Lotus's

คุณสมบูรณ์ นาราวรนันท์
คุณสมบูรณ์ นาราวรนันท์

Technical Manager, Lotus's

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

12 มิถุนายน 2023 07:19