สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ความสำคัญและประเภทของนวัตกรรม
  • กระบวนการในการทำ Design Thinking
  • กรณีศึกษานวัตกรรมในตลาดที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการปรับเปลี่ยน Business Model โดยการนำนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจและสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้  
  • ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

6 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 33 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: Why is Innovation Important for Business?

22:57

Module 2: 10 Types of Innovation

01:05:56

Module 3.1: Design Thinking as a Tool for Innovation

33:26

Module 3.2: Design Thinking as a Tool for Innovation

25:24

Post-Test The Importance of Innovation for Business

05:00

วิทยากร

รศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ
รศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

12 มิถุนายน 2023 07:19