สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • แนวคิดของการทำ Modern Trade
  • ความท้าทายของธุรกิจ Modern Trade ในยุคใหม่ 
  • แนวคิดการบริหารประสิทธิภาพของกระบวนการ Supply Chain 
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการของธุรกิจ Modern Trade
  • กรณีศึกษาการทำ Omni Channel และ Personalized Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะเปิดตลาดใหม่ในช่องทาง Modern Trade 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าสู่ Omni Channel 
  • ผู้เรียนสามารถปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

6 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 8 นาที

ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียน

Module 1: ความท้าทายของธุรกิจ Modern Trade ในยุคใหม่ และช่องทางในการขาย

23:44

Module 2: กลยุทธ์สำหรับธุรกิจ Modern Trade (1)

12:05

Module 3: กลยุทธ์สำหรับธุรกิจ Modern Trade (2)

17:39

Module 4: การปรับตัวของธุรกิจ Modern Trade เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

09:44

Post-Test The New Era of Modern Trade

05:00

วิทยากร

ดร.จิรารัตน์ จันทวัชรากร
ดร.จิรารัตน์ จันทวัชรากร

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Nannapat Sirijitraporn

12 มิถุนายน 2023 06:45