สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ประโยคและชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการเขียนอีเมล
  • หลักการเขียนวันที่ในอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
  • เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ พร้อมแบบฟอร์มการเขียนอีเมลที่สามารถประยุกต์เข้ากับหลากหลายสถานการณ์

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

ผู้ที่ต้องการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ตระหนักถึงความสำคัญของระดับภาษาต่าง ๆ ในการเขียนอีเมล
  • สามารถเขียนอีเมลที่สุภาพ น่าเชื่อถือและสื่อความได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถนำคำศัพท์และประโยคไปประยุกต์ใช้ในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

6 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 37 นาที

ดูทั้งหมด

Pre-Test

05:00

Module 1: Introduction

12:37

Module 2: Part of Speech

21:24

Module 3: Get the Date Right

12:01

Module 4: Vocab Makeover & Magic Words

11:45

Module 5: The Email Bible

34:02

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

วิทยากร

คุณนันท์นภัส สิริจิตราภรณ์
คุณนันท์นภัส สิริจิตราภรณ์

Senior BD Executive, CP University

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 7 ปี โดยเน้นการนำไปปฏิบัติ และประยุกต์เข้ากับธรรมชาติการสื่อสารของคนไทยด้วยความมั่นใจ

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก
reviewer

Kanyanuch Eksook

30 มิถุนายน 2023 11:18

Chalothorn Krasaesinthukomon

6 มิถุนายน 2023 02:52