สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท โดยเน้นไปที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้คุณมีความเข้าใจ สามารถเลือกขอรับความคุ้มครองผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

พนักงานภายในเครือซีพี และบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- เข้าใจความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

- เข้าใจรูปแบบการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

- สามารถแยกประเภทและเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ได้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร

5 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 26 นาที

ดูทั้งหมด

Module 1 : ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

05:40

Post-Test : ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

Module 2 : ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในโลกธุรกิจ

04:52

Post-Test : ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในโลกธุรกิจ

Module 3 : ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร

05:46

Post-Test : ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร

Module 4 : ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องหมายการค้า

05:36

Post-Test : ความรู้เบื้องต้นด้านเครื่องหมายการค้า

Module 5 : ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์

04:28

Post-Test : ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์

วิทยากร

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

Swat Muenrach

5 กันยายน 2023 06:13

ขอบคุณครับ

sujaree Heeminkul

15 กรกฎาคม 2023 03:37

ปรีชา ปะวะเสริม

26 พฤษภาคม 2023 08:06