สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สู่ความสำเร็จของการเป็นองค์กรนวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

พนักงานเครือซีพี และบุคคลทั่วไป

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร

3 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 8 นาที

ดูทั้งหมด

VDO 1

48:07

VDO 2

34:10

VDO 3

45:29

วิทยากร

คุณนิรุธ ศรีพวาทกุล

ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ 

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ผศ.ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล

ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายแผนกลยุทธ์ และบริหารนวัตกรรมสถาบันนวัตกรรม ปตท.

คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สำนักงานนวัตกรรมซีพีเอฟ

ดร.พิศาล จึงจำเริญกิจ

Head of True Innovation Center 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

kraitep poolsiri

21 มิถุนายน 2022 02:11

Weerawat Suwanrat

4 พฤษภาคม 2022 05:44

Supreeya Techa-asawanan

16 กันยายน 2021 07:14