สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจหุ่นยนต์ในประเทศไทย และโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

พนักงานเครือซีพี และบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจหุ่นยนต์ในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร

1 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 1 ชั่วโมง 26 นาที

ดูทั้งหมด

VDO 1

01:25:52

วิทยากร

คุณเจริญศักดิ์ รัตนวราห

Head of Research and Development True Robotics  

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม เป็นอาจารย์ผู้สอนสถาบัน Internet
and Design Institute หลักสูตร Advanced PHP workshop รวมถึง Basic IOS Development และผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับทักษะในการเขียนโปรแกรม
เช่น PHP & MySQL for Web Programming นอกจากนั้นแล้วยังเคยดำรงตำแหน่ง R&D Manager, Digital Project Manager และ ​IT Specialist ในองค์กรชั้นนำมากมาย
 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ (True Robotics)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

ความคิดเห็นผู้เรียน

4.8

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

kraitep poolsiri

10 มิถุนายน 2022 03:09

True Trat

4 มิถุนายน 2022 03:58

jantarawan kongdfetsakda

6 พฤษภาคม 2022 09:30