สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริหารธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ จนได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลก และเครือยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน สร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน

พนักงานภายในเครือซีพี และบุคคลทั่วไป

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร

1 บทเรียน • ความยาวเนื้อหาทั้งหมด 0 ชั่วโมง 6 นาที

ดูทั้งหมด

Module 1

05:41

วิทยากร

ความคิดเห็นผู้เรียน

5.0

ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่
แย่มาก

Swat Muenrach

8 มิถุนายน 2023 07:20

ได้เรียนรู้กระบวนการ

Rattikarn Hantha

16 พฤศจิกายน 2022 13:38

Kamonrat chueathale

17 สิงหาคม 2022 09:12