มหาวิทยาลัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต บนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะสร้างโอกาสในชีวิตให้คุณ

มหาวิทยาลัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต
บนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะสร้างโอกาสในชีวิตให้คุณ ”

มหาวิทยาลัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต บนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะสร้างโอกาสในชีวิตให้คุณ

คุณค่าที่ส่งมอบให้ผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเครือเจริญโภคภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต บนแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะสร้างโอกาสในชีวิตให้คุณ
ที่ CP Future Campus คุณได้พบกับ

●  ผู้เชี่ยวชาญจากทุกธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์
●  วิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ในแต่ละสาขาอาชีพ
    ทั้งในและต่างประเทศ
●  อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการระดับโลก

กลุ่มหลักสูตรของ CP Future Campus
แหล่งเรียนรู้เพื่ออนาคต

Entrepreneurial Development Program
โปรแกรมที่สร้างผู้ประกอบการและผู้นำยุคใหม่ ผ่านวิธีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง พร้อมทีมพี่เลี้ยงทางธุรกิจมืออาชีพผู้ทำหน้าที่ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายและสร้างผลลัพธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

จากคุณค่าขององค์ความรู้ และประสบการณ์ด้วยการลงมือทำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สั่งสมมา 100 ปี

เราจึงอยากแบ่งปันความรู้สู่ภาคสังคม ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจผ่านผู้เชี่ยวชาญ
จาก ในเครือฯ ผู้มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกมารวมอยู่ใน CP Future Campus เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามความสนใจที่แตกต่างกัน ได้ในทุกที่ ทุกเวลา